Dışavurumcu Alman Sineması / Dr. Caligari’nin Muayenehanesi

YouTube Preview Image

 

Alman Sanat sinemasının  en önemli örneklerinden biri olan  Dr. Caligari’nin Muayenehanesi adlı film 1920 yılında Robert Wiene tarafından çekilmiştir. Sinema tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Dr. Caligari’nin Muayenehanesi filmini bir de Prof. Dr. Esra Biryıldız’ın anlatımıyla izleyelim.

 

24/02/2014
605 defa okundu

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi
Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa Sokak 34116
Beyazıt/İstanbul